Hoe wordt de navelstrengbloedgasanalyse nu ingezet in Nederland en wat is de meerwaarde?

In welke situaties de navelstrengbloedgasanalyse wordt ingezet, is geen consensus over. Sommige ziekenhuizen zetten deze test in bij alle medische bevallingen, terwijl andere ziekenhuizen dit alleen op indicatie doen. Ook in de literatuur is hier geen consensus over. Een onderzoek over het gebruik van navelstrengbloedgasanalyse toonde bijvoorbeeld aan dat een lage navelstreng-pH-waarde bij pasgeborenen met…

Lees meer

Hoe wordt een navelstrengbloedgasanalyse uitgevoerd?

Voor het betrouwbaar bepalen van de navelstrengbloedgasanalyse, moet volgens onderzoekers Armstrong & Stenson het bloed worden afgenomen uit een navelstreng, die zo snel mogelijk na de geboorte is afgeklemd en/of doorgeknipt. De reden hiervoor, is dat een aanhoudende uitwisseling van bloed tussen baby en placenta de resultaten kan veranderen, waardoor deze oninterpreteerbaar en minder betrouwbaar…

Lees meer

Literatuur

ACOG Committee on Obstetric Practice. (2006, 11). ACOG Committee Opinion No. 348: Umbilical cord blood gas and acid-base analysis. The American College of Obstetricians and Gynecologists, 108(5), 1319-1322. Andersson, O., Rana, N., Ewald, U., Malqvist, M., Stripple, G., Basnet, O., Subedi, K., Ashish, K.C. (2019, 8). Intact cord resuscitation versus early cord clamping in the…

Lees meer

Samenvatting

Bij perinatale asfyxie is sprake van een verminderde hoeveelheid zuurstof en een verhoogde hoeveelheid koolstofdioxide, door een verstoring in de gasuitwisseling, waardoor acidose (verzuring) optreedt. Het kan leiden tot encefalopathie, wat op de lange termijn negatieve gevolgen heeft voor de baby. Snelle diagnostisering is noodzakelijk om goede behandeling (therapeutische hypothermie) tijdig in te kunnen zetten…

Lees meer

Wat is asfyxie en wat heeft een navelstrengbloedgasanalyse daarmee te maken?

Bij perinatale asfyxie is sprake van een verminderde hoeveelheid zuurstof en een verhoogde hoeveelheid koolstofdioxide door een verstoring in de gasuitwisseling, waardoor acidose optreedt bij de baby. Asfyxie kan leiden tot encefalopathie, wat op de lange termijn negatieve gevolgen heeft voor de baby en in ernstigste gevallen kan leiden tot overlijden. Asfyxie kan ontstaan door…

Lees meer

Wat is een navelstrengbloedgasanalyse en wat betekenen de resultaten?

Zowel tijdens de zwangerschap als de baring en na de geboorte vindt de bloedtoevoer- en afvoer als volgt plaats: zuurstof- en voedingsstofrijk bloed gaat vanuit de placenta via de ader (vene) naar de baby. Via de slagaders (arteriën) komt het bloed met koolstofdioxide en afvalstoffen vanuit de baby weer terug naar de placenta. Om informatie…

Lees meer

Literatuur

Abdollahpour S, Khosravi A, Bolbolhaghighi N. The effect of the magical hour on post-traumatic stress disorder (PTSD) in traumatic childbirth: a clinical trial. J Reprod Infant Psychol. 2016;34(4):403–12. American Psychiatric Association (2013). DSM-5. Handboek voor classificatie van psychische stoornissen. Amsterdam: Boom.  Arch, J. J., Dimidjian, S., & Chessick, C. (2012). Are exposure-based cognitive behavioral therapies safe during…

Lees meer

Over de schrijfster

Mijn naam is Karianne van Vliet, geboren in 1990, werkzaam als gz-psycholoog, getrouwd, moeder van een dochter (2020) en zwanger van de tweede (eind 2022). Momenteel ben ik werkzaam in mijn eigen praktijk in Soest (en omgeving) waarbij ik mij gespecialiseerd heb binnen de basis ggz in psychische klachten voor-, tijdens- en na de zwangerschap.…

Lees meer

Verdere verdieping trauma en zwangerschap

Boeken Podcasts Websites Verdere verdieping ter preventie (autonomie/regie/veiligheid)  Boeken Bevallingscursussen Hulpmiddelen Schrijfoefening Bij het verwerken van ingrijpende ervaringen, positief of negatief, kan het helpen om gedachten en emoties op papier te zetten. In de kraamweek kan de oefening worden gebruikt om emoties en gedachten over de bevalling op te schrijven. Klassiek is de schrijfoefening van…

Lees meer

Wat kan je als hulpverlener doen als je vermoeden hebt van trauma bij je cliënt?

Screening en diagnostiek Er zijn een heel aantal instrumenten die ingezet kunnen worden (vaak zelfinvulvragenlijsten) die goed gevalideerd zijn. Waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen (globale) screening en diagnostische instrumenten die eventueel tot een DSM-classificatie kunnen leiden. De screening kan gedaan worden door een zorgverlener die zich bekwaam acht de resultaten juist te interpreteren. De…

Lees meer