Literatuur

Abdollahpour S, Khosravi A, Bolbolhaghighi N. The effect of the magical hour on post-traumatic stress disorder (PTSD) in traumatic childbirth: a clinical trial. J Reprod Infant Psychol. 2016;34(4):403–12. American Psychiatric Association (2013). DSM-5. Handboek voor classificatie van psychische stoornissen. Amsterdam: Boom.  Arch, J. J., Dimidjian, S., & Chessick, C. (2012). Are exposure-based cognitive behavioral therapies safe during…

Lees meer

Over de schrijfster

Mijn naam is Karianne van Vliet, geboren in 1990, werkzaam als gz-psycholoog, getrouwd, moeder van een dochter (2020) en zwanger van de tweede (eind 2022). Momenteel ben ik werkzaam in mijn eigen praktijk in Soest (en omgeving) waarbij ik mij gespecialiseerd heb binnen de basis ggz in psychische klachten voor-, tijdens- en na de zwangerschap.…

Lees meer

Verdere verdieping trauma en zwangerschap

Boeken Podcasts Websites Verdere verdieping ter preventie (autonomie/regie/veiligheid)  Boeken Bevallingscursussen Hulpmiddelen Schrijfoefening Bij het verwerken van ingrijpende ervaringen, positief of negatief, kan het helpen om gedachten en emoties op papier te zetten. In de kraamweek kan de oefening worden gebruikt om emoties en gedachten over de bevalling op te schrijven. Klassiek is de schrijfoefening van…

Lees meer

Wat kan je als hulpverlener doen als je vermoeden hebt van trauma bij je cliënt?

Screening en diagnostiek Er zijn een heel aantal instrumenten die ingezet kunnen worden (vaak zelfinvulvragenlijsten) die goed gevalideerd zijn. Waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen (globale) screening en diagnostische instrumenten die eventueel tot een DSM-classificatie kunnen leiden. De screening kan gedaan worden door een zorgverlener die zich bekwaam acht de resultaten juist te interpreteren. De…

Lees meer

Preventie: wat kun je doen om een trauma/PTSS te voorkomen?

In het kader ‘voorkomen is beter dan genezen’ zullen we hier aanbevelingen doen van zaken die kunnen helpen in het voorkomen van een bevallingstrauma. Daarbij kan nog onderscheid gemaakt worden tussen de volgende twee zaken: het überhaupt voorkomen dat de bevalling als een traumatische gebeurtenis beleefd wordt en het voorkomen dat de ervaren traumatische bevalling…

Lees meer

Wat is de samenhang tussen een bevallingstrauma en borstvoeding?

Een van de meest essentiële taken na een bevalling van de moeder (en de partner) is het voeden van de baby. Wanneer een vrouw kampt met een bevallingstrauma kan het geven van (borst)voeding dan ook als belastend ervaren worden. Er heeft wederom weinig onderzoek naar dit onderwerp plaatsgevonden, maar uit het onderzoek dat er is…

Lees meer

Hoe ziet een trauma bij baby’s/jonge kinderen eruit?

Het onderzoeksgebied rondom geboortetrauma bij baby’s en jonge kinderen staat nog volledig in de kinderschoenen. Er is kwalitatief wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, maar in de psychologische praktijk komt hier wel steeds meer aandacht voor. Omdat in de praktijk naar voren lijkt te komen dat behandelingen op zeer jonge leeftijd aan lijken te slaan (en het…

Lees meer

Wat zijn meer achterliggende theorieën als het gaat om trauma?

Window of Tolerance Een veelgebruikt model binnen verschillende vormen van traumabehandeling is de Window of Tolerance (Siegel, 1999; Ogden et al., 2006). In dit model wordt de psychofysiologische reacties inzichtelijk gemaakt. In het model is zichtbaar hoe zowel bij hyper- of juist bij hypo-arousal ontregelende psychofysiologische reacties kunnen optreden als gevolg van een trauma. Typerende…

Lees meer