Literatuur

Bellad, A. V., Shrinivas, B., Arif, M., & Suhas. (2015). A Rare Case of Wernicke’s Encephalopathy Due to Hyperemesis Gravidarum. Online Journal of Health & Allied Sciences, 14(1). https://ojhas.org/issue53/2015-1-3.pdf Colodro-Conde, L., Jern, P., Johansson, A., Sánchez-Romera, J. F., Lind, P. A., Painter, J. N., Ordoñana, J. R., & McIntosh, A. M. (2016). Nausea and Vomiting…

Lees meer

Samenvatting

Hyperemesis gravidarum (HG) is een extreme vorm van misselijkheid en/of braken tijdens de zwangerschap die een sterk negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren en potentieel levensbedreigend kan zijn. Het wordt veroorzaakt door het GDF15-hormoon dat in zeer hoge mate in het bloed wordt gevonden van vrouwen met HG. Het is een multi-complexe aandoening waarbij…

Lees meer

Tips voor vrouwen met hyperemesis gravidarum

Helaas is er nog geen magische oplossing voor HG en is het al met al een zeer beperkende en vervelende aandoening. Hopelijk zal de juiste begeleiding en een adequate behandeling het leed iets dragelijker maken. Hieronder staan nog wat basistips beschreven die in de loop van de tijd zijn verzameld door ervaringsdeskundige, zorgverleners, de stichting…

Lees meer

Wat is het huidige beleid bij hyperemesis gravidarum?

Aangezien er geen landelijke richtlijn is, is er ook geen eenduidig beleid. Hieronder de mogelijkheden op een rij. Volgens de HER foundation is een proactieve en adequate behandeling bij HG nodig, om veel ernstige risico’s die voornamelijk veroorzaakt worden door verhongering, voorkomen worden. Ook kunnen stress, infecties en nutriëntentekorten (B1, magnesium en kalium) zorgen voor een…

Lees meer

Wat is het risico van hyperemesis gravidarum voor de zwangere?

Er zijn zowel ernstig fysieke als mentale risico’s bekend, los van het feit dat het een heftige aandoening is om te moeten doorstaan. Lichamelijke risico’s Verstoord elektrolytenbalans. Bij een kaliumtekort kan dit leiden tot bijvoorbeeld een hartstilstand. Neurologische complicaties. Veelal veroorzaakt door verhongering, verstoorde elektrolytenbalans en thiamine-tekort. Een tekort aan thiamine kan leiden tot het…

Lees meer

Wat is het risico van hyperemesis gravidarum voor de baby?

In wetenschappelijke onderzoeken zijn er veel associaties tussen HG en ongewenste zwangerschapsuitkomsten. Uit een meta-analyse en systemetische review wordt een verhoogd risico bij baby’s gezien in het geval van HG op: laag geboortegewicht <2500 gr (OR 1.42), groei vertraging (OR 1.28) en vroeggeboorte (OR 1.32) (Veenendaal et al., 2011). Daarnaast kwam onlangs uit het promotie…

Lees meer

Welke factoren beïnvloeden het ontstaan van hyperemesis gravidarum?

Uit DNA-onderzoek van Fejzo et al. (2022) waarbij naar het hele genoom (al het DNA) werd gekeken, kwam naar voren dat er bij zwangeren met HG een variatie is in het GDF15-gen, waardoor zij veel meer GDF15-hormoon aanmaken. Vermoedelijk veroorzaakt dat (mede) de extreme misselijkheid bij HG. Bij zwangeren die geen HG hebben, wordt misselijkheid…

Lees meer

Hoe wordt hyperemesis gravidarum gediagnosticeerd?

Op dit moment is er helaas geen landelijk protocol over HG en zijn er dus ook geen landelijke afspraken over het diagnosticeren van HG. Elke regio kent hiervoor dan ook zijn eigen manier wat zorgt voor een zeer wisselende diagnose, beleid en behandeling. Zowel de KNOV als de NVOG kennen geen richtlijn voor hyperemesis gravidarum.…

Lees meer

Wat is hyperemesis gravidarum?

Hyperemesis gravidarum (HG) is een extreme vorm van misselijkheid en/of braken tijdens de zwangerschap die een sterk negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren en zowel voor moeder als kind potentieel levensbedreigend kan zijn. HG kan zowel de gehele zwangerschap duren als na enige tijd weer overgaan en er zijn verschillende gradaties en vormen mogelijk.…

Lees meer