Literatuurlijst

Adams Waldorf, K. M. & Nelson, J. L. (2008, januari). Autoimmune Disease During Pregnancy and the Microchimerism Legacy of Pregnancy. Immunological Investigations, 37(5–6), 631–644. https://doi.org/10.1080/08820130802205886 Doof. (z.d.). Doof.nl. Geraadpleegd op 1 november 2022, van https://www.doof.nl/hoorbibliotheek/gehoor/doof-2/ Doorduin, T. (2021, 20 september). Waar heb je eigenlijk recht op als gehandicapte ouder? Wijrollen.nl. Geraadpleegd op 6 oktober 2022, van https://wijrollen.nl/artikelen/waar-heb-je-eigenlijk-recht-op-als-gehandicapte-ouder/ NVOG. (2010, 4…

Lees meer

Begrippenlijst

Een beperking hebben Vanwege je fysieke en/of mentale toestand wijk je af van de norm qua wat je kunt op het vlak van bijvoorbeeld mobiliteit of communicatie. Je kunt bijvoorbeeld niet (lang/goed) lopen of staan (fysieke beperking), je hebt moeite met onverwachte gebeurtenissen, sociale communicatie en hebt een andere prikkelverwerking (autisme), je kunt niet of…

Lees meer

Handicap & kraamtijd/ouderschap

Toegankelijkheid en zorg in het ziekenhuis en thuis Na de baring is de kraamtijd aangebroken. Heb je thuis gebaard, of waren er geen bijzonderheden tijdens de baring in het ziekenhuis, dan vindt de kraamtijd meestal thuis plaats. Soms is het nodig om een paar dagen of langer in het ziekenhuis te blijven, bijvoorbeeld vanwege een…

Lees meer

Handicap & baring

Veel beperkingen hebben invloed op de manier waarop de baring verloopt. Dit kan bij met name fysieke beperkingen om de veiligheid gaan: misschien is er bepaalde medicatie nodig tijdens of na de baring, misschien is een keizersnede noodzakelijk. Bij bepaalde visuele aandoening met een verhoogde oogdruk moet worden opgelet dat de barende niet te veel…

Lees meer

Handicap & zwangerschap

Eerste of tweedelijn? Net als dat een handicap niet per se problemen met de vruchtbaarheid oplevert, is het niet automatisch zo dat mensen met een handicap in het ziekenhuis worden begeleid bij hun bevalling. Wanneer de fysieke beperking geen extra risico’s met zich meebrengt zal de zwangere worden begeleid in de eerstelijn, dus bij de…

Lees meer

Handicap & kinderwens

Twijfels over het ouderschap Gehandicapte wensouders kunnen om een aantal redenen meer twijfels ervaren over het ouderschap. Zo vragen veel gehandicapte wensouders zich af of hun beperkingen de zorg voor een kind niet in de weg zullen staan, en of ze wel voldoende hulp kunnen krijgen. Dit zijn vragen waar nog maar weinig informatie over…

Lees meer

Toegankelijkheid & bejegening

Toegankelijkheid van de geboortezorg Helaas zijn lang niet alle zorginstellingen toegankelijk. Nog te veel verloskundigenpraktijken hebben hoge drempels of zelfs een trap bij de deur, of zitten op de eerste verdieping zonder dat er een lift is. Ziekenhuizen zijn tot op zekere hoogte goed ingericht op rolstoelgebruikers: je kunt bijna overal komen, er zijn knoppen…

Lees meer

Wat betekent een handicap in onze samenleving?

Handicap – een breed begrip Bij een handicap en beperking denken de meeste mensen aan een rolstoelgebruiker, maar er zijn allerlei soorten handicaps en beperkingen. Je kunt onderscheid maken tussen onder andere: • Fysieke beperkingen: beperkingen ondervinden• Visuele beperkingen: blind of slechtziend zijn• Auditieve beperkingen: Doof/doof1 of slechthorend zijn• Intellectuele/verstandelijke beperkingen• Neurodivergentie: een divergentie (afwijking)…

Lees meer

Literatuur

American Society for Reproductive Medicine, Age and fertility, a Guide for Parents (2012) https://www.reproductivefacts.org/globalassets/rf/news-and-publications/bookletsfact-sheets/english-fact-sheets-and-info-booklets/Age_and_Fertility.pdf CBS, Kinderen krijgen (2020) ap.lc/9MUUO Carolan, M., et al., Advanced maternal age and adverse perinatal outcome: a review of the evidence (2011), pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20888095/ Cuckle, H., et al., Maternal age in the epidemiology of common autosomal trisomies (2020) obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pd.5840et Dahlen, H. G.,…

Lees meer

Samenvatting

In de geboortezorg geld je als ‘oudere zwangere’ als je 35 jaar of ouder bent. Een hogere maternale leeftijd wordt geassocieerd met meer gezondheidsrisico’s voor de moeder, zoals een hoge bloeddruk en zwangerschapsdiabetes. Gemiddeld worden oudere vrouwen lastiger zwanger en hebben ze een wat grotere kans op een miskraam. Ook neemt de kans op een…

Lees meer