Literatuur

ACOG: The American College of Obstetricians and Gynecologists (2016) Repeated Miscarriages. Geraadpleegd via https://www.acog.org/womens-health/faqs/repeated-miscarriages  Op 19 april 2022 ASRM: Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. (2012) Evaluation and…

Lees verderLiteratuur

Samenvatting

In dit artikel wordt dieper ingegaan op herhaalde miskraam. Er is geen consensus over de definitie, maar de meest gebruikte definitie gaat uit van twee of meer miskramen. De diverse…

Lees verderSamenvatting

Literatuur

Azzini, E., Ruggeri, S., & Polito, A. (2020). Homocysteine: Its Possible Emerging Role in At-Risk Population Groups. International Journal of Molecular Sciences, 21(4), 1421. https://doi.org/10.3390/ijms21041421 Beentjes, M., De Roon-Immerzeel, A., & Zeeman, K. (2013). Opsporing…

Lees verderLiteratuur

Samenvatting

In Nederland geldt het advies vanuit de Gezondheidsraad om vanaf vier weken voor de bevruchting tot tien weken na de eerste dag van de laatste menstruatie 400 microgram (0,4 milligram)…

Lees verderSamenvatting